Privacyverklaring – Basicmoments®

PRIVACYVERKLARING Basicmoments®


Basicmoments vindt jouw privacy erg belangrijk. We zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen we aan je uit welke gegevens we van je verzamelen en waarom we dit doen. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@basicmoments.nl

Artikel 1 Welke gegevens gebruiken we:
Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom we dit doen, welke juridische grondslag we hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang we deze gegevens zullen bewaren. We verwerken je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mail. En bij coaching trajecten: gegevens over uw welzijn en gezondheid. We gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Daarnaast verzamelen we andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. We bewaren deze gegevens 7 jaar.

Om jouw bestelling te beheren zullen we jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, bestelgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar vanaf het sluiten van onze overeenkomst bewaren. Dit doen we uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken we jouw naam, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw nummer, klantnummer, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen we jouw betaling niet verwerken. We hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst zijn we verplicht deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen we deze gegevens van jou verwijderen.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen we je naam, e-mail, accountnummer, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken we voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. We zullen deze gegevens met betrekking tot afgehandelde klachten 7 jaar bewaren.

We vinden het belangrijk de relatie met jou als klant goed te kunnen onderhouden. Voor ons CRM systeem slaan we dan ook jouw naam, gebruikersnaam, e-mail, locatie, bestelgeschiedenis, foto, browser en telefoonnummer op. Jij hebt hier toestemming voor gegeven door een overeenkomst met mij aan te gaan. Ik zal deze gegevens niet verwijderen, tenzij jij hier een verzoek toe indient.

We hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. We gebruiken jouw naam en e-mail voor direct marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken, te optimaliseren en voor re marketing gebruik ik een Facebook pixel en Google Analytics. we hebben een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. We zullen jouw gebruik van onze website tracken met een Facebook pixel en Google Analytics en ben aan de bewaartermijnen van Facebook en Google gebonden. Ik zal met beide partijen hieromtrent een verwerkersovereenkomst sluiten.
Voor meer informatie kunt u het ‘privacy-beleid’ raadplegen van:
• Google: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/
• Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
Om het plaatsen van reacties onder mijn berichten of het versturen van een contactformulier mogelijk te maken, verwerken we je naam, eventuele bedrijfsnaam, e-mail en inhoud van je bericht. Met het plaatsen van je bericht of het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. we bewaren deze gegevens totdat jij jouw reactie verwijdert, we het bericht verwijderen of jouw contactaanvraag is afgerond.

Artikel 2 Hoe verkrijgen we deze gegevens
Bovenstaande gegevens hebben we van jou als klant of contactpersoon verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat we enkele gegevens over jou als persoon verwerken waar we inzicht toe hebben via mijn klanten, om te helpen met hun bedrijfsvoering. We verstrekken een verwerkersovereenkomst aan mijn opdrachtgevers waarin ik vermeld hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig.

Artikel 3 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.
1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om jouw gegevens in te zien.
2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Basicmoments, kun jij bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen we jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking – Wanneer we gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die we kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@basicmoments.nl we zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer we niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen we jou dat laten weten waarom we jouw verzoek afwijzen.

Artikel 4 Wie ontvangen jouw gegevens
We zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. We zullen met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten afsluiten om jouw privacy optimaal te waarborgen. We zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 5 Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Artikel 6 Beveiligen
Basicmoments neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@basicmoments.nl
Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector; Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up); Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;
Veiligheidscriteria
Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

Artikel 7 Slotbepalingen
We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar info@basicmoments.nl Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens: Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wanneer u contact wilt opnemen met Basicmoments® Holistisch gezondheidscentrum/Praktijk van L Feddes en Y Koolen, kunt u ons als volgt bereiken:
Straatnaam en nummer: Haveneind 9
Postcode en plaats: 3252 LA Goedereede
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 67965873 en 24329233
Telefoonnummer: 06-17055841 en 06-44696675
E-mailadres: info@basicmoments.nl